LUKS - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - Szkoła Podstawowa


TRENERZY LUKS Szkoła Podstawowa



Anna Sobkowicz



Michał Pawlik